27 Eylül 2014 Cumartesi

Ventilatör ile solunum, ısıtıcı, nemlendirici

Ventilatör ile solunumda 2 şey önemli. Havanın ısıtılması ve nemlendirilmesi.
Normalde burundan geçerek ısınan, nemlenen hava, ventilatör kullanan kimselerde hem soğuk hem kuru oluyor. Bunun için eğer solunum cihazı havayı kendi ısıtmıyor ise hasta üşür. Nemlendirme özelliği yoksa balgam kurur.

İçinde veya aksesuar ısıtıcı nemlendirici  olmayan ventilatör için havayı ısıtmak ve nemlendirmek için çeşitli çözümler vardır.
Havayı nemlendirmek için Oksijen konsantratörü (suyu olmadan işe yaramaz)
Devreye ısıtıcı nemlendirici cihaz bağlamak
Ventilatörden gelen hava doğrudan hastaya verilir  (hme tipi ısıtıcı nemlendirici filtre günlük değiştirmek gerekiyor)
Hastaya giden devrede tek filtre yeterlidir. İkinci filtre hava direnci oluşturur.


26 Eylül 2014 Cuma

Yoğun Bakım Hastası İçin Gerekli Ürünler ve Raporlar1. Rapor İçeriği
Miktar
Mekanik Ventilatör Cihazı (Mod: P SIMV & V SIMV)
1 Adet
Hasta Karyolası & Yatağı
1 Adet
Oksijen Tüpü Çelik (10 litre)
1 Adet
Çelik Tüp Manometresi
1 Adet
Oksijen Konsantratörü
1 Adet
Jeneratör
1 Adet


Bataryalı Aspirasyon (Aspiratör) Cihazı
1 Adet


Pozisyon Aldıran Havalı Yatak
1 Adet
Bataryalı Pulse Oksimetre Cihazı
1 Adet


Nebülizatör Cihazı
1 Adet


Mama Cihazı
1 Adet


Hasta Bezi
120 adet/1 ay


Beslenme Seti
30 adet/1 ay


Uzun Dönem Kullanılabilir Trakeostomi Kanülü (No: ##)
1 adet/6 ay
Aspirasyon (Aspiratör) Kateteri (No: ##)
300 adet/1 ay
Oksijenli Su (1 litre)
2 adet/1 ay
Steril Eldiven
2 kutu/1 ay
Pulse Oksimetre Probu (Disposable)
15 adet/ 1 ay
Uzun Dönem Kullanılabilir Nazogastrik Beslenme Kateteri (No: ##)
4 adet/1 ay
Filtre HME
60 adet/1 ay
Mekanik Ventilatör Solunum Devresi
1 adet/6 ay
Mekanik Ventilatör Hava Filtresi
1 adet/6 ay
Resusitatör (Ambu) Seti
1 adet 
Kateter Mount
4 adet/1 ay
Aspirasyon (Aspiratör) Cihazı Filtresi
1 adet
Enjektör
10 adet/1 ay
Steril Gaz Kompres
4 paket/1 ay
Ağız Bakım Seti
30 adet/1 ay
Saç Temizleme Bonesi
30 adet/1 ay
Cilt Temizleme Mendili
6 paket/1 ay
Hijyenik Banyo Lifi
4 paket/1 ay
İdrar Torbası
90 adet/1 ay
İdrar Kateteri
90 adet/1 ay
Yatak Koruyucu Örtü
1 paket/1 ay
Gastrostomi Beslenme Tüpü
1 adet/1 ay
PEG Seti
1 adet
Lastikli Yüz Maskesi (Disposable)
2 kutu/1 ay
Galoş
1 paket/1 ay
Trakeostomi Kanülü Bandı
4 adet/1 ay
Trakeostomi Kanülü Pedi
4 adet/1 ay


Diğer Bilgiler
Raporlar 2 yıl geçerli olacak şekilde yazılmalı.
Her rapor için reçete yazılmalı.
Her rapor için 2’şer adet fotokopi çekilip “Aslı Gibidir” yapılmalı.
21 Eylül 2014 Pazar

VERGİ İNDİRİMİ VE ARAÇLAR1. Engelliliğe Bağlı Gelir Vergisi İndiriminden Kimler Yararlanabilmektedir?
Engelli hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı, Engelli serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,

Basit usulde vergilendirilenlerden, tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin, imalat, tamirat ve küçük sanat işleri ile uğraşan, (ilk madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet gösteren terzi, tamirci, marangoz gibi) engelliler yararlanmaktadırlar.

2. Kamu Sektöründe ve Özel Sektörde Çalışan Engellilerin Gelir Vergisi İndiriminden Yararlanabilmeleri İçin Yapacakları İşlemler Nelerdir?
Gelir vergisi indiriminden yararlanmak isteyen engelli hizmet erbabı, nüfus kağıdının örneği ve çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge ile birlikte illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Mal Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuracaktır.

3. Gelir Vergisi İndiriminden Yararlanmak İsteyenlerin Hangi Belgeleri Hazırlamaları Gerekmektedir?
Gelir Vergisi indiriminden yararlanmak isteyenlerin dilekçe ekinde bulunduracakları belgeler şunlardır:

Engelli hizmet erbabı için:
a)Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
b)Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.

Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler için:
a)Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
b)Engelli kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf
c)Engelli kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge.

Engelli serbest meslek erbabı için:
a)Vergi kimlik numarasını gösteren belge,
b)Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.

Serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler için:
a)Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge,
b)Engelli kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf,
c)Engelli kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge.

Gelir Vergisi indiriminden yaralanma hakkına sahip basit usulde vergilendirilen engelliler için:
a)Vergi kimlik numarasını gösteren belge,
b)Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.

4. Engellinin Sahip Olduğu Konutta Vergi Muafiyeti Var mıdır?
5378 Sayılı Özürlüler Kanunu'nun 22'inci maddesi buna ilişkin düzenlemeyi içerir.

Madde 22.- 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "gazilerin," ibaresinden sonra gelmek üzere "engellilerin," ibaresi eklenmiştir.

Buna göre; 200 metrekareden küçük tek konutuolan engelliler emlak vergisinden muaftır.

5. Malûl Ve Engelliler Tarafından Gümrük Vergisinden Muafen İthal Edilecek Başka Eşya Var Mıdır?
Engelliler eğitimi, çalışması veya fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak özel suretle imal edilmiş olup, malûl ve engellilerin kendi kullanımları için getirdikleri veya onlara yardım sağlanması amacına yönelik olarak kamu yararına faaliyette bulunan dernekler ile Sağlık Bakanlığınca yetki verilmiş kurum ve kuruluşlarca ithal edilen ve Kararnamede sayılan eşyalar gümrük vergilerinden muaftır.

Bu eşyalar:

Görmeyenler ve kısmen görenler için eğitsel, bilimsel veya kültürel gelişimlerine yönelik olmak üzere özel surette imal edilmiş matbu yayınlar, kabartma baskılar ve kağıtları, braille kağıdı, beyaz bastonlar, yazı ve kelime işlem makineleri, konuşan kitaplar, kasetçalarlar, büyütücü televizyon ekranları, elektronik yer saptayıcı ve engel dedektörü, saatler ve diğer parçalar vb.

Ortopedik cihazlar (motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet, koltuk değnekleri, protez organlar vb.)

İşitme engellilerin işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar.

Vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar.

Eğlence merkezleri için özel oyun ekipmanları gibi eşyalardır.

Özel olarak malûl ve engellilerin kullanımına mahsus olan ve eşya ile birlikte getirilen parça, yedek parça ve standart aksesuarlara veya bu eşyanın bakım, kontrol, ayarlama ya da tamiri için gerekli olan aletler de muafiyet kapsamındadır. Söz konusu parça, yedek parça ve aksesuarlar ile sair aletlerin eşyanın ithalinden sonra getirilmesi halinde muafiyetin uygulanması için bunların muafen ithal edilen eşya ile ilgili olduklarının tevsik edilmesi gerekir.

Bu eşyaların muafen ithaline ilişkin talepler, doğrudan eşyanın getirildiği Gümrük İdaresine yapılır. Gümrük İdaresi'nce eşyanın Kararname kapsamında ve kararnamede sayılan eşya olması halinde ithaline izin verilir.

6. ÖTV Muafiyetinden Yararlanarak Araç Nasıl Alınır?
ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi ile bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bu bendin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.

Özel Tüketim Vergisi Kanununda 5228 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu malül ve engellilere sağlanan ÖTV istisnasının kapsamı genişletilmiş ve engel derecesi % 90 nı aşanların herhangi bir mekanik ilave veya tadilat yapılması şartı olmaksızın yurt içinden veya yurt dışından iktisap ettikleri taşıt araçlarından ÖTV tahsil edilmemesi sağlanmıştır. Engel sebebinin önemi bulunmamaktadır. Görme, işitme, konuşma veya ortopedik olabileceği gibi zihinsel engellilerde yasadan yararlanabilmektedir.

Sakatlık derecesinin %90 ve üzerinde olduğu, “Engellilere Verilecek Sağlık Raporları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Sağlık Bakanlığının belirlediği sağlık kuruluşlarından (tam teşekküllü Devlet Hastanesi) alınacak rapor ile belgelendirilmesi şartıyla, yukarda motor silindir hacmi belirtilmiş olan araçlardan birisinin engelliler tarafından ÖTV ödemeden satın alınması veya ithal edilmesi imkan dâhilindedir. Bu şekilde yurt içinden taşıt aracı iktisap edecek veya ithal edecek olanların motorlu taşıt kullanma ve ehliyet alma imkânları olmadığı için bunlar adına alınan taşıtlar başkaları tarafından kullanılacaktır. Bu kişilerde, Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde tanımlandığı üzere, araç sahibinin üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından birisi veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü olacaktır. Araç ithal etmek için Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

Bilgi için: Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü: İstanbul Yolu 6.km. TCDD Gümrük Ambarları Behiçbey/ANKARA Tel:0(312) 3971527- 0 (312) 3977547 www.gumruk.gov.tr

7. Sol Alt Ekstremite Sakatlığı Bulunanlar ÖTV’den Yararlanır mı?
Malül ve Engellilerin Araç Alımında ÖTV İstisnası Uygulamasının Şartları ile İstisnadan Yararlanılan Araçların Satışında Vergi Uygulanması’na yönelik 30.04.2010 tarihli Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/12’ye göre, sağlık raporuna göre sadece sol alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul ve engellilerin "H" sınıfı sürücü belgesi olması halinde, başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli araçlarıilk iktisabında bu istisnadan yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Bu durumda sakatlık derecesi % 90'ın altında olup, sadece sol alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul ve engelliler için verilecek (2A) numaralı ÖTV beyannamesine, aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belge yerine aracın otomatik vitesli olduğuna dair "uygunluk belgesi" nin aslı veya noter onaylı örneği eklenecektir.

8. Malül ve Engellilere Ait Taşıtların Trafik İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır?
31 Aralık 2004 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliği nin 53 üncü ve 74 üncü maddelerinde değişiklik yapılarak; ithaline izin verilen veya ülkemizde imal edilen malul ve engellilere ait özel tertibatlı araçlar ile engel derecesi % 90 ve üzerinde olan malul ve engelliler adına Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak tescil edilmiş özel tertibatı olmayan araçlara, üzerinde engellilere mahsus işaret bulunan plakalardan verileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu tür araçların trafik kuruluşlarınca tescil işlemlerinin yapılması sırasında;

- Bizzat kullanım amacıyla malul ve engelli tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller ile motosikletlerin tescil belgelerine, “ Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır. ” ,

- Malul ve engelli tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüslerin tescil belgelerine, “ Araç sahibinin üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır. ” ,

- Malul ve engelli tarafından bizzat kullanılmak amacıyla ülkemizden satın alınarak ilk iktisap edilen özel tertibatlı araçların tescil belgelerine, “ Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır. ” , ikinci el araç olarak satın alınmış ise, “ Araç sahibinden başkasının kullanması yasaktır. ” şeklinde şerh konulacaktır.

Özel tertibatı olmayıp, engel derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından ÖTV'den muaf olarak bizzat ithal edilen ya da ülkemizden satın alınan araçların tescil belgelerine, “ Araç sahibi malul ve engelli kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır. ”şeklinde şerh konulacak olup, ayrıca ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler de, tescil belgesine işlenecektir.

Malul ve engelliler tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir malul veya engelliye devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır. Araç ülkemizden satın alınmış ise ilgili vergi dairesinin izninin alınması gereklidir.

Malul ve engellilere ait özel tertibatlı araçların her ne sebeple olursa olsun,anılan Yönetmelikle belirlenmiş olan kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde aracın trafikten alı konulması yanında bu hususta düzenlenecek tutanak da işlem yapılmak üzere ilgili gümrük ve maliye birimlerine intikal ettirilecektir.

Diğer taraftan, zihinsel engelliler ile reşit olmayan küçüklerin sahibi bulundukları aracın, tescil kuruluşlarında adlarına tescillerinin yapılabilmesi için, ileride doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları kabul ettiklerine dair, kanuni mümessillerince noterde tanzim ve tasdik edilmiş taahhütnameyi tescil anında tescil birimine vermeleri zorunludur.

9. Taşıtlarda Katma Değer Vergisi Var mıdır?
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda, engel dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin  kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlar yanında engel dereceleri % 90 dan az olan malûl ve engellilerin adlarına kayıt ve tescilli olan ve engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar için, istisnai bir düzenleme bulunmamaktadır. Malül veya engelliler tarafından iktisap edilen veya ithal edilen taşıtlar genel KDV oranına tabidir.

10. H Sınıfı Sürücü Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?
Özel tertibatlı olarak imal, tadil ve teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak engelliler H sınıfı ehliyet almak zorundadır. H sınıfı sürücü belgesine ilişkin düzenlemeler Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yer alır.H sınıfı ehliyet almak için, “Özel tertibatlı araç kullanabilir” ibaresi olan sağlık kurulu raporu ile birlikte sürücü kurslarına müracaat edilmelidir. H sınıfı ehliyet kurslarında, kursiyerler trafik ve ilkyardım derslerinden sorumludurlar. Motor dersinden muaftırlar. Dört haftalık teorik ders süresi vardır. Geri kalan sürede de direksiyon eğitimi alınır.H sınıfı ehliyeti ömür boyu kullanmak veya belirli aralıklarla güncellemek, alınacak Sağlık Kurulu Raporunda kesinlik kazanır. El veya ayakta ortopedik engel olanlar ve işitme engelliler H sınıfı ehliyeti ömür boyu kullanabilir.

11. Tek Gözü Olanlar (Monoküler) Sürücü Belgesi Alabilir mi?
26 Eylül 2006 tarih ve 26301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik”de belirtilen usul ve esaslar dahilinde tek gözlüler ehliyet alabilmektedir.

ENGELLİ BAKIM HİZMETLERİ


Güncelleme: 17.03.2014

1-Evde bakım ücretinden yararlanma koşulları nelerdir?
Evde bakım ücretinden yararlanabilmek için hastanelerden alınacak sağlık kurulu  heyet  raporlarında özür oranı %50 ve üzeri ağır engelli  EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.

2- Evde bakım ücretinde gelir kriteri var mıdır?
Evde bakım ücretinden yararlanabilmek için aynı hanede yaşayan kişilerin her ne şekilde olursa olsun gelirleri toplamı evde yaşayan kişi sayısına bölündüğünde asgari ücretin 2/3’den az olması gerekmektedir.(Bu gün için asgari ücretin  2/3’ü  510.45TL.)

3- Evde bakım ücreti için nereye başvurulması gerekmektedir.
İkamet edilen ilin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

4- Özel bakım merkezlerinde kalan engelliler için devlet  tarafından ne kadar ücret ödemektedir.
Bakanlığımız tarafından her bir engelli için ödenen ücret 2 asgari ücret tutarında olmaktadır.

5- Yatılı bir kuruluşa tertip edilebilmek için nereye  başvuru yapılır.
Engellilere hizmet veren Resmi veya  özel yatılı bakım merkezlerine yerleşmek için  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.  

6-  Evde bakım ücretinden yararlanan görme engelli bireyler  6 aylık  görme engellilere kurs veren Bakanlığınıza bağlı kuruluşlarda kursa katılmaları halinde evde bakım ücretleri kesilir mi?
Bakanlığımıza bağlı olarak görme engellilere beceri kazandırmak için 6 şar aylık kursa katılan görme engelli bireylerin evde bakım ücretleri kesilmemektedir.

7-  Kişilere ödenen evde bakım ücreti  kaç liradır?
Evde bakım ücreti olarak her ay kişilere bir asgari ücret tutarında ödeme yapılmaktadır.  (765TL)

8- Evde bakım ücretleri neden değişik tarihlerde hesaplara yatırılmaktadır?
Maliye bakanlığının ödemeleri serbest bırakmasına müteakiben İl Müdürlüklerine gönderilmektedir.

ALO 183 *
*(Aile, Kadın, Çocuk, Engelli  ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı’nı 7 gün 24 saat arayabilirsiniz)

15 Eylül 2014 Pazartesi

ENCALS satellite meeting

The ENCALS satellite meeting will take place at Thursday the 4th of December 2014, from 13.30 to 17.30. The meeting will be held at the Thon Hotel in Brussels, Belgium. Attending this satellite meeting is free of costs.

Please submit your abstract or suggestion for presentation for the satellite meeting to Leonard van den Berg (S.LopesdaSilva@umcutrecht.nl) before November 1th.

We encourage presentations on collaborative projects.
http://www.encals.eu/meeting/encals-satellite-meeting/

ALS'de yeni bir araştırma : Gen Terapisi


Sheffield Institute for Translational Neuroscience (SITraN) enstitüsündeki bilim adamları ALS hastalığı için gen terapisi geliştirmek üzere yeni ve çığır açacak bir araştırmaya başladılar.
Gen terapisi araştırmasının yürütücüsü ve enstitü başkanı Professor Mimoun Azzouz "Bu öncü proje ALS hastaları ve hasta yakınlarına bir umut işareti sunarak ALS hastalığına ilk anlamlı nöroprotektif(sinir koruyucu) terapiyi kazandırma potansiyeline sahip.

%20 ailesel  olan ALS vakası ile ilişkilendirilen SOD1 genini inhibe etme (baskılama) yakın gelecekte ALS hastalığına çare bulma konusunda gelebileceğimiz en yakın nokta. Nihai amacımız kliniklerde SOD1 ilşkili ALS hastaları için bir gen terapisi yöntemi geliştirmek. Gen terapisi motor nöron hastalığı dahil birçok sinir sistemi hastalığının tedavisinde kullanılan yenilikçi bir yöntem olarak kabul ediliyor.

Başlangıçta gen tedavisini SOD1 ile ilşkili olan ailesel ALS hastalarında uygulamayı, gelecekte ise bu çalışmayı genişleterek diğer ALS hasta gruplarında uygulamayı hedefliyoruz. ALS hastalığı hareket kontrolü sağlayan kaslar ve beyin ile bağlantılı, ardışık(kademeli) sinir hücresi kaybı ile karakterize bir rahatsızlıktır. Rahatsızlık ilerledikçe hasta yürüme, hareket etme, yemek yeme, konuşma gibi fiziksel faaliyetlerini kaybedebilir." açıklamasını yaptı.

Bu öncü araştırma (isimsiz bir bağışçı tarafında 2.2 milyon dolar bağışta bulunulmuş) enstitü başkanı Professor Mimoun Azzouz ve SITraN'ın kurucusu dünyaca ünlü ALS uzmanı Professor Dame Pam Shaw tarafından ortaklaşa yürütülmektedir.

Proffesor Shaw; "ALS nadir görülen bir rahatsızlık olarak görülmektedir ve bu yüzden ve bu yüzden yeni geliştirilecek terapilerin finansmanları göz ardı edilmektedir. Bu durum da Amerika'da gen terapisi araştırma programı için ve beklemeye vakti olmayan ALS hastalarımız için cömertce bağış yapan hayırseverin önemini vurguluyor, arttırıyor." açıklamasını yaptı.

"Bu gen terapisi ve klinik denemeler ile ilgili SITraN'da elde ettiğimiz deneyim ALS hastaları için yeni bir gen tedavisi geliştirilmesi konusunda çok büyük önem arz etmekte. Ağustos 2015'e kadar bu terapiyi klinikteki hastalara uygulamak için ruhsatlandırma talebinde bulunacağız."

SITraN'daki araştırmacılar, ilk insan-klinik denemesinden önce geniş çaplı bir klinik öncesi çalışma başlatacaklar. Aynı grup aynı zamanda SMA (ALS'nin çocuklarda görülen versiyonu - Spinal Muscular Atrophy) hastalığı için Dünya'da ilk defa insanlarda uygulanacak gen terapi denemelerinin hazırlığını yapıyor.

http://www.encals.eu/news/research-to-develop-a-gene-therapy/
Çeviri:  Ece Bayrak 

12 Eylül 2014 Cuma

Zehra & Sinan Madenli, icebucketchallenge, Toronto

Kanada'da ALS ile yaşayan dostlarımız Zehra&Sinan madenli buz kovasıyla meydan okuyor. #icebucketchallenge #ALS #toronto

Ali Var - Kanal 35 Haber (24.08.2014)

Çiler Kırşan - Kuzey Kıbrıs'da ALS Mücadelesi


ASL

Bir ALS hastasının yaşamı..

ALS bir sinir sistemi hastalığı ve henüz çaresi bulunamadı.
Amyotrofik lateral skleroz (ALS) merkezi sinir sistemi, omurilik ve beyin sapındaki nöronların azalması ya da ölmesi sonucunda meydana gelen bir hastalık… Henüz bu nöronların niçin öldüğü bilinmiyor, bundan dolayı hastalığa çare de bulunamıyor.
Peki neden buzlu su dökülüyor?
ALS hastalığı bir sinir sistemi rahatsızlığı, kasları felç ediyor ve kişiyi yatalak yapıyor. Bir kova buzlu su dökülmesinin sebebi de bir kova buzlu su ile kişinin anlık kısmi felç yaşama hissi. Haliyle, “Bir kova buz” (Ice Bucket Challenge) kampanyasına katılan bir kova buzlu suyu başından aşağı boca edenler ALS hastaları ile bir anlık da olsa empati yapmış, yani onları anlamış oluyor.
BRT olarak biz de farkındalık yaratmak ve kanınca kararınca hastalığa bir katkıda bulunmak istedik. Adresimiz bu hastalığa yakalanan 43 yaşındaki Mimar Çiler Kırşan Yükselen oldu.Yükselen yaşadıklarını bizler için anlatırken duygulanmamak mümkün değildi.
Yükselen ALS hastalığı ilerleyene kadar birçoğumuz gibi hareket edebiliyor, konuşabiliyordu. Artık bunları yapamasa da yaşama azminin gözlerine yansıdığı yükselen hayata dört eliyle sarılmış durumda.
Yükselen, felçli olan midesinden özel gıdalarla besleniyor, solunum cihazıyla nefes alabiliyor. Konuşamıyor da… Ancak hastalığın etkileyemediği organları olan beyni ve gözleriyle yaşama sıkı sıkıya sarılmış durumda..
Çiler Hanım dünyayla gözleriyle bağ kurmuş durumda. Gözleriyle kullandığı bilgisayarı ve alfabesi sayesinde, dünyayla bağlarını hiç koparmayan Çiler hanım kendi sesiyle olmasa da gözleriyle dünyayla konuşmaya devam ediyor..
ALS’nin bir insanlık dramı olduğunu belirten Çiler Kırşan Yükselen, hastalığını insan gibi düşünüp, insan gibi hissedip , insan gibi yaşayamama durumu olarak tanımlıyor. ALS’yle ilgili bilgi veren Yükselen, gerekli bakım ve tıbbi destek verilmezse ALS hastanın üç beş yıl içinde hayatını kaybedebileceğini vurguladı.
ALS’nin henüz bilinen bir tedavisi olmadığını kaydeden Yükselen, enfeksiyonların büyük tehdit yaratması nedeniyle,hijyen kurallarının büyük önem taşıdığını belirtti.
Aspire ve solunum cihazlarının hastayı hayata bağlayan unsurlar olduğunu kaydeden Yükselen, bu cihazların bozulması veya bir elektrik kesintisisiyle devre dışı kalmasının,ölüme neden olabileceğini belirtti.
Yaşama sıkı sıkıya bağlı olan Yükselen, hastalığına rağmen , anne ve bir ev hanımı olmanın yükümlülüklerini üstleniyor, bilgisayarıyla,haberleri, hastalığıyla ilgili gelişmeleri takip ediyor, arkadaşlarıyla iletişim kuruyor, deneyimlerini duygularını , doktor randevularını ve şikayetlerini yazıyor, elinden geldiğince oğlunun ödevlerineyardımcı oluyor, evle, bahçeyle ilgili günlük işler de onun direktifleriyle gerçekleşiyor.
Hastalığın teşhisiyle dünyasının karasa da, oğlundan güç alarak , mücadeleye devam ettiğini anlatan Yükselen, yaşamındaki köklü değişikliklere direnmeye devam ettiğini belirtti..
ALS hastalarının bakımının zor , stresli ve uzmanlık gerektiren bir iş olduğunu vurgulayan Yükselen, bir bakıcının gerkeli şartları öğrenmesinin de ,zaman aldığını ifade etti. Güney Kıbrıs dahil birçok ülkede yabancı çalışanın,aynı kişiyle en az iki yıl çalışma ve sadece 3 iş değişikliği yapma kuralı konulduğunu bunlara uymaynların ise , ülkelerine dönmek zorunda kaldığını belirten Yükselen, ilgili bakanlıklara çağrıda bulunarak, böyle bir yasa değişikliğinin , hayatı başkalarına dayanan kişileri mağduriyetten kurtaracağını ifade etti. Güney Kıbrıs’ta, kronik norölojik hastalara devletin evde sağlık hizmeti verdiğini, hastanın gelir düzeyine gore bir ya da 2 bakıcıyı karşıladığını, eğittiğini,eve hemşire ve fizyoterapist göndererek ileçları karşıladığını kaydeden Yükselen , benzer uygulamanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de hayata geçmesini diledi.
Güney Kıbrıs’ta,iki topluma da hizmet veren Kıbrıs noröloji ve genetik enstitüsüne,kronik nörolojik Kıbrıslı Türk hastaların da yönlendirilmesini isteyen Yükselen, bir protokolle,Kuzey Kıbrıs’ta böyle bir klinik kurulana kadar,Kıbrıslı türklerin de bu merkezden ücretsiz faydalanmasının sağlanabileceğini söyledi..
“Bir kova buz” kampanyasının, hastalığın gündeme gelmesi ve araştırmalar için bağış toplanmasına katkı sağladığını vurgulayan Yükselen,vatandaşlara , ülkede bu amaçla açılan hesaplara katkıda bulunmaları çağrısında bulundu.
Çiler Kırşan Yükselen’in , en büyük destekçisi olan ,annesi Ünal Kırşan ise, kızına ALS teşhisi konmasının ardından yaşanan süreci anlattı..
Teşhisten once, ALS konusunda bilgili olmadıklarını ,araştırıp, olacakları düşündükçe büyük bir şok yaşadıklarını belirten Kırşan, Çiler Hanımın güçlü duruşuyla,kısa sürede toparlanarak, neler yapabileceklerini öğrenmeye başladıklarını söyledi.
Çiler Hanım’ın günlük bakımı, tedavisi ve onun yaşamını kolaylaştırmak için yaptıkları düzenlemelerle ilgili bilgi veren Kırşan, .
Hastalığı konusundaki tüm planlamayı Çiler Hanım’ın yaptığını, bakıcılarını eğittiğini, bugün hala evinin idaresi ve oğluyla yakından ilgilendiğini söyleyen Kırşan,kendilerinin ise onun verdiği direktifleri yerine getirdiğini vurguladı.
Hastalıkla birlikte tüm ailenin hayatının değiştiğini söyleyen Kırşan, önceliklerinin çiler hanım olduğunu kaydetti..
Ice bucket Challenge’ın,farkındalık oluşmasına büyük katkı sağladığını söyleyen Kırşan, Amerika Birleşik Devletleri’nde ALS araştırmaları için toplanan yıllık bağış miktarının 15-20 milyon dolardan 70 milyon dolara çıktığına dikkat çekti.
ALS hastalarının bakımının maddi güç gerektirdiğini,ülkede başlatılan kampanyaların da, imkanı kısıtlı hastalara umut olabileceğini söyleyen Kırşan,vatandaşlara, bağışta bulunmaları çağrısında bulundu.

10 Eylül 2014 Çarşamba

Buz Kovası Mücadelesi Gerçekten Dikkate Değer Miktarda Su Sarfiyatı Yaptı Mı?

Mitler ve Gerçekler

Mit: "Buz Kovası Mücadelesi çok saçma, çünkü insanlar saçma sapan bir şey için su harcıyorlar, daha düzgün bir yöntemle bu farkındalık yaratılabilirdi. O suları başınızdan dökerken Afrika'daki çocukları hiç düşünmüyor musunuz?"

Gerçek: Buz Kovası Mücadelesi, sıradan günlük insan su sarfiyatının yanında dikkate değer bir miktarda su sarfiyatına neden olmamaktadır. Afrika-dışı ülkelerin su sarfiyatının Afrika'daki insanların suya erişimi ile hiçbir alakası yoktur. Toplumsal davranış ve modern iletişim yöntemleri incelendiğinde, sıradışı olmayan bir yöntemin böylesine küresel ve kitlesel bir  farkındalık yaratma ihtimali yoktur. Ayrıca Buz Kovası Mücadelesi hiçbir açıdan bakıldığında (popülist amaçlarla yapanları göz önüne alırsak bile) saçma değildir; zira gerek bu davranışı eleştirenler, gerek popülist niyetlerle yapanlar, gerekse de gerçekten iyi bir iş yaptığına inanarak, içinden gelerek yapanlar göz önüne alındığında ve konuya her açıdan bakıldığında, hem maddi olarak (yaklaşık 100 milyon dolar), hem farkındalık olarak (Google aramalarında onlarca kat artış), hem tanıtım olarak ALS Buz Kovası Mücadelesi 2000 yılının başlarındaki "Kanser İçin Sarı Bilezik" kampanyasından beri (bu kampanya da "moda aracı haline gelmek" nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalmasına rağmen kanser araştırmaları için 500 milyon dolara yakın para toplamıştır) insanlık tarihinin gördüğü en başarılı farkındalık kampanyası olmuştur.

7 Eylül 2014 Pazar

Telepati gerçek mi oluyor?

Cep telefonları başkalarına ileti göndermek için oldukça uygun bir yoldur. Ama bunu sadece düşünce yoluyla yapmak büyük kolaylık olurdu. Telepati hala bilim kurgunun en dikkat çeken alanlarından biri.  Ancak uluslararası bir araştırma ekibi bu hayali gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attı. Transkraniyal manyetik stimülasyon kullanılarak (TMS) Bilim adamları 5.000 kilometre uzakta başka bir kişinin beynine kelimeleri iletmeyi  başardılar.


AKUT OLARAK ALS Hastalığı için KIZILAY, AFAD VE UMKE'YE MEYDAN OKUYORUZ !


Dünya çapında ALS Hastalığı'na dikkat çekmek istenen bir komik meydan okumada resmi kurumların asık suratlı yaklaşımlarından ziyade böyle neşeli yaklaşımlar tebessüm konduruyor insanın yüzüne. Bilmeden yorum yapan arkadaşlar için açıklayalım burada amaç ALS hastaları için yardım toplamak. En az 3 kişi ya da kuruma meydan okuyorsunuz. Onlar da ya meydan okumayı kabul edip buzlu su dolu kovaları kafalarına döküyorlar ya da ALS derneğine para yardımında bulunuyorlar. Gayet insani bir durum olduğu için gönüllüler çocuklarıyla gelmişler ve cep telefonu kamerasıyla çekim yapmışlar. Kelli Felli kurum müdürlerini görelim şimdi. Acaba bağışta bulunup ALS derneğine parasal yardımda mı bulunacaklar yoksa bu etkinliğe katılıp bir kova suyu boca mı edecekler? En azından interneti açıp neymiş bu hastalık mı diyecekler. Nasuh Abi gayet insani bir yaklaşımda bulunmuş ve gönüllerin takdirini kazanmış. Diğer kurumlardan arkadaşlar ise gereksiz bir karalama peşine düşmüşler. Kovadaki suyun soğukluğunu beğenmeyen kendi kovasındaki suyu daha soğuk yapsın. Ayrıca hayvanseverliğimizi sorgulamak isteyen arkadaşlar lütfen gidin ve Genel Merkez'deki etkinliğin yapıldığı çimlerin sulandığını ve suyun boşa harcanmadığını görün; gitmişken Proton ve yavrularını sevin...

5 Eylül 2014 Cuma

ALS İle Yaşamak - İndigo dergisi röportajı

 Kendinizi tanırsanız yaşamın aslında adil olduğunu fark edeceksiniz.
“Ben bittim! ” demek, sonsuz evrene haksızlıktır.
Şifa sadece fiziksel değildir.
http://indigodergisi.com/2014/09/als-ile-yasamak/

4 Eylül 2014 Perşembe

Nisan 2014'ten bu yana ALS hastalığı ile ilgili uluslararası gelişmeler


Ece Bayrak
TO BB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mikro Nanoteknoloji Mühendisliği

Ben dahil ALS hastalığı ile ilgili çalışan/çalışacak olan bir sürü insan var. Her geçen gün yeni bir şeyler bulunuyor. Bu hastalık gerçekten çok kompleks bir hastalık. O yüzden hemen yarın bir şey bulunamayacak belki evet ama yakın gelecekte çok güzel haberler alacağımıza inanıyorum. Çünkü bir yerlerde sizler için çalışan insanlar var. Ve ben sizlere de onlara da inanıyorum. Lütfen sizler de inanın. Hem kendinize hem de onlara...

1- 03/04/2014 - University of Wisconsin/Madison

Ciddi nörolojik hastalığa sahip olan hastalardan alınan sinir hücreleriyle çalışan bir araştırmacı ALS hastalığına sebep olabilecek (kökeni olabilecek) bir protein oluşumu belirledi. Ayak kaslarını kontrol eden motor nöronlar(sinir hücreleri) yaklaşık 90 cm uzunluğunda dolayısıyla nörotransmitterler(sinyaller) orijinlerinden 90 cm uzağa hareket ederek kasları uyarıyorlar. Bu sinyal-sinir hücresi bağlantısı koptuğu zaman ALS'nin ilk belirtileri olan uyuşmalar ve felç gerçekleşiyor.

Bilim adamları bu bağlantı kopukluğuna şekilsiz bir proteinin (sinir liflerinin geçişini bloke ederek liflerin işlevini zamanla yitirmesine ve ölmesine sebep olarak) sebep olduğunu uzun zamandır biliyorlardı. Yeni araştırmanın kalbi nörofilamentteki 3 proteinden birinin eksikliği olarak kayda geçti.

Nörofilamentler hücrenin iskeletini oluşturur ama sürekli değişirler. Bu proteinler hücreden vücudun en uzak bölgelerine kadar her yere gönderilir ve daha sonra geri dönüştürülmek üzere üretildikleri yerlere dönerler. Eğer proteinler doğru şekli alamazlar ve kolayca hücreden gönderilirlerse gönderildikleri yerlerde düğümler oluştururlar ve bu da arka arkaya bir dizi probleme yol açar.

ALS hastasının otopsisinde nörofilament düğümlerine rastlayan bilim adamı, çalışmaları sonucunda ALS'nin nörofilamentlerin üretim basamaklarından birinde meydana gelen bir değişim/düzensizlik sebebiyle meydana geldiğini açıkladı. Ayrıca bu değişimin çok erken yaşta olduğunu belirterek eğer bu basamak patolojik olarak belirlenebilirse sinir hücrelerinin kurtarılabileceğini belirtti.

Bilim adamı kendi laboratuvarında yaptığı çalışmalarda (petri kabında çalıştığı sinir hücreleriyle) bu değişime sebep olan gen çıkartıldığında sinir hücrelerinin normale döndüğünü gözlemledi. Bunca yıllık çalışmalarının sonunda meyve verdiğini söyleyen bilim adamı bu hastalığa bulunacak tedavi yöntemiyle Alzheimer ve Parkinson hastalıklarının da erken teşhisi ve tedavisinin olabileceğini söyledi.

2- 03/04/2014 - Harvard University

Kök hücre çalışan bilim adamları epilepsi için geliştirilen bir ilacın ALS hastalığında da işe yarayabileceğini keşfettiler. Araştırmacılar Massachusetts General Hospital ile iş birliği içerisinde klinik bir araştırma yürütüyorlar.

Bilim adamları, ALS'deki problem ise genlerde bu hastalığa sebep olan 1'den fazla mutasyonun olması ve klinik araştırmalarda ise sadece 1 mutasyona (SOD1) odaklanılmasından kaynaklı olduğunu söyledi.

Bilim adamları ALS motor nöronlarında potasyum kanalı eksikliği olduğunu tespit etmiş. Bu durum onları geliştirdikleri potasyum kanalı açan ilacı test etmeye, aşırı uyarılmışlık seviyesini azaltıp azaltamayacaklarını bulmaya yöneltmiş ve çalışmaları sonucunda tam olarak seviyenin azaldığını görmüşler. Sonuç olarak klinik çalışmaların daha sonra insan denekler üzerinde yapılabileceğini ve işe yarayabileceğini belirten bilim adamları ilacın faydalı sonuçları olup olmayacağınıda gözlemleyebileceklerini belirttiler.

3- 12/06/2014 - Oregon State University

Araştırmacılar yıllardır bilinen bakır alaşımının ALS için gerekli olan terapinin temellerini oluşturabileceğini belirttiler. Genetiği değiştirilmiş laboratuvar hayvanlarına oral yollar verilen bu bileşimin hayvanların yaşam sürelerini uzattığı ve hareket kabiliyetlerini geliştirdiğini gözlemlendi.

ALS hastaları için henüz bir terapi yöntemi bulunamadı ama bilim adamları yeni buldukları bu yöntemin ALS hastalarında da işe yarabileceğini söylediler.

4- 26/06/2014 - VIB - Flanders Interuniversity Institute for Biotechnology

Bilim adamları meyve sineklerinde HDAC6 enziminin fazla çalışmasının ALS semptomlarını şiddetlendirdiğini keşfetti ve bu enzimin inhibe edilmesi durumunda (bastırılması) ALS semptomlarının önüne geçilebileceği, yavaşlatılabileceğini söylediler.

5- 03/07/2014 - University of Michigan Health System

Bilim adamları ; ALS ve bunama hastalıklarından muzdarip olan insanların beyninde şekilsiz, küçük protein kütleleri beyin hücrelerinin çalışmalarını blok ediyor, bu hücrelerin bu tıkanıklıklardan temizlenmeleri için sahip oldukları doğal mekanizmayı hızlandırırsak bu gibi durumlar için başarılı bir tedavi yöntemi bulabiriliz şeklinde bir açıklama yaptılar.

Yeni yapılan araştırmada hücre fazla miktarda TDP43 proteini yaparsa beyin hücrelerinin kendini temizleme (proteini hücre içinde sindirerek yok etme) kapasitesinde ciddi dalgalanmalar meydana geliyor. Ama bilim adamları ayrıca şunu da fark ettiler ki hücrenin kendini daha hızlı temizlemesi için verilen 3 ilaç beyin hücrelerini daha uzun süre hayatta tutuyor.

Daha uzun yaşam için ALS hastalarının ihtiyacı olan teoride TDP43 yıkıcı beyin hücreleri ancak teoriyi pratiğe geçirmek için daha çok çalışma yapmak gerekiyor.

6- 21/07/2014 - The JAMA Network Journals

Kreatinin ve albumin biyomarkerlarının (Yani vücutta/kanda var olduğunda ya da yüksek düzeyde bulunduğunda kişinin ALS'ye yakalanmış olduğunu veya yakalanma riskinin yüksek olduğunu gösterecek olan ve kanda ölçülebilen biyolojik bir molekül) ALS hastalarının sağkalımı ile bağlantısı olduğu görünüyor. Ayrıca bu biyomarkerların hastalığın prognozunun (bir hastalığın seyri hakkında tahmin yürütme ve iyileşme şansı olup olmadığının anlaşılması) tanımlanmasında da yardımcı olabileceği biliniyor.

Kreatinin ve serum albumin değişkenlikleri üzerine yapılacak daha detaylı çalışmalar hastalığın seyriyle ve teşhisiyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olunmasını sağlayacaktır.

7- 06/08/2014 - Harvard University

Harvard Üniversitesi'nde Kök Hücre Enstitüsü'nde ALS ile ilgili 8 yıldır bir dizi deneysel çalışmalar yürütülmekte. Bilim adamları klinik deneme aşamasındaki bileşenlerin ALS hastalığı için umut vaadeden terapilerde kullanılabileceğini açıkladı. Bu bileşenler denek hayvanların ömrünü %5-10 arttırdı.

Önce laboratuvarda petride daha sonra hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda bu terapötik maddelerin ALS hastaları için son derece önemli olduğu eğer bir terapötik bulunursa bunun hastalığın tedavisinde çok önemli bir adım olacağı açıklandı. Bu konu üzerine yapılan çalışmalar hala süüyor.

8- 14/08/2014 - Mayo Clinic

Araştırmacılardan oluşan bir ekip ALS hastalığıyla savaşmak için yeni bir terapötik strateji geliştirdi. Araştırmacılar C9ORF72 genindeki düzensiz hücresel süreci önlemek amacıyla küçük moleküllü bir ilaç geliştirdiler.

Bu yeni strateji düzensiz RNS'yı hedef alıyor. Bu teori için hazırlanacak biyomarker (c9FTD/ALS mutasyonunu hedef alacak olan biyomarker) sadece hastalığın teşhisi ve takibinde değil aynı zamanda da deneysel tedavilerin çoğunun elenmesinde de kullanılabilecek.

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ersin Tan meydan okudu!Haşmet Babaoğlu'na yanıtımdır


Sevgili Haşmet Babaoğlu,
Yıllardır sizi "orijinal bakış açınız" ve gönül telimi titreten, kimsenin görmediğini gören, samimi yazılarınızla tanıyorum, bir nesil yakınlığımız da cabası.
ALS ile ilgili yazınızı okuyunca biraz şaşırdım. Aslında biraz da suçu kendimizde gördüm.  Stephen Hawking, Jason Becker, Mao Zedung, David Nieven, Suna Kıraç, Sedat Balkanlı ALS hastalığını sizlere anlatamamışlar. Belki de anlamak istememiştir insanlar.
Ben ve ailemiz,  24 yıldır ALS hastalığı ile yaşıyorum. Trakeostomi, solunum cihazı ile yaşayan şanslı ALS hastalarından biriyim. Eşim ve kızım 24 yıldır beni yaşatıyor, sıradışı bir şans bu!  Onlara minnettarım.Ancak Türkiye’de 8000-10000 civarında ALS hastasından pek çoğu bu denli şanslı değil.
Buz kovası kampanyasına gelince;
Hani diyorsunuz ya "Bağışlara mı bakayım? O başka yollarla da sağlanabilirdi" Haklısınız; yıllardır futbol konusunda tv lerde yorum yapan duayenler, bir dostluk maçı için çaba sarfedebilirdiniz.  Olmadı... Buz kovası (icebucketchallenge) etkinliği sırasında dünyadaki bağış rakamlarını vereyim.

$ 100.000.000 ALSA Amerika ALS Derneği
£ 3,000,000 MND Association, England
€ 1,000,000 Irish Motor Neurone Disease Assoc.
$ 640.000 MND Scotland,
$ 1.793.588 MND Australia,
$ 3,000,000 ALS TDI
$ 400.000 ALS MNH Derneği
$120,000 İsrail ALS Derneği Israls

Türkiye’de ALS hastalarının tek derneği olan ALS MNH Derneği, 2001 yılında Sedat Balkanlı (rahmetli) eşi Şükran Balkanlı, Trabzonspor’lu futbolcu ALS hastası İsmail Gökçek ve yakınları tarafından kurulmuş. Ben, 2007 yılından beri Yönetim kurulu üyesiyim. Son 12 yılda toplanan bağışlar, aidatlar toplamından fazlası son 15 günde toplandı. Bir hayalimiz vardı: Ölümcül ve tedavisi henüz olmayan, ALS hastalığı ilebirlikte saygın bir yaşam, saygın bir ölüm...
Saygın yaşamı, bugüne kadar Sosyal devlet bizlere sağlayamadı. Saygın ölüm de henüz yasa olarak mevcut değil.
Katlanılabilir yaşam kalitesi ile insanca yaşatmanın tek yolu, iyi tıbbi bakım, sosyal güvenlik, tıbbi cihaz, tanı, takip sistemi.
ALS kliniği hayalimizin gerçekleşmesi için son 15 gün içinde yapılan bağışlar bize hiç olmadığı kadar umut ve motivasyon verdi.
Bizler, kendi bedenlerimizde tutsak ruhlarız. Hayatı dalga geçerek yaşamayı da biliriz. Kaybedecek birşeyi kalmayan insanlar, mutlak özgürlüğe yaklaşırlar.  buz kovası, sulandırılmış, kişisel show haline getirilmiş olabilir. Bununla ilgili hiçbir sorunumuz (en azından benim) yok. Çünkü sabır ve hoşgörü ile bakıldığında herşey dupduru, olduğu gibi görünüyor zaten.
Kiss my ALS hareketi ise bambaşka bir awareness başarısıdır, onu da gerekirse yazarım.

"Neymiş? ALS hastası bir tür kafasından aşağı buz dökülmüş gibi olur, felç yaşarmış...
Kampanyaya katılanlar da bu "acı"yı bir anlamda hissetmeye çalışıyormuş..." yazmışsınız.
Buna da hiç girmeyeceğim, Allah korusun, sizlerden uzak olsun...
"İsrail'in Gazze'de, IŞİD'in Irak'taki zulmünün, Ferguson olaylarının ve daha pek çok şeyin birdenbire milyonlarca insanı seferber eden "ice buklet challenge" kampanyasıyla perdelenip perdelenmediği konusuna şimdilik girmeyeceğim " yazmışsınız.  Komplo teorilerine alışmıştık ama bu kadarına da pes doğrusu... Tüm zamanların en büyük sosyal medya fırtınası yaşanıyor. Tabii ki gündem yaratacak. Ancak Amerikalı baseball oyuncusu Pete Fratesin dahiyane farkındalık projesini ortadoğuda yaşananları perdelemekle ilişkilendirmek, en hafifinden abesle iştigaldir.
Kampanya başarılı mı?
Sabah gazetesi yazarı ALS hastalığı ile ilgili birkaç kelime lütfetmiş. Bu da bir şey!
Ama asıl üzücü olan, sağır sultan duydu, bizim sultan hala duymadı...

Sevgilerimle
Alper Kaya
0505 689 45 90 (konuşabiliyorum, çekinmeyin arayın)

Bunlar da ilginizi çekebilir

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Blog Arşivi