27 Eylül 2011 Salı

Neuralstem ALS Kök hücre denemesi ara dönem verileriRockville, Md, 27 Eylül 2011

Araştırmacı Eva Feldman, MD, PhD, Amiyotrofik Lateral skleroz (ALS veya Lou Gehrig hastalığı) Neuralstem Faz I, insan omurilik kök hücre güvenlik çalışmasının birincil ve ikincil sonlanma noktası sonuçlarını Amerikan Nörolojik Derneği'nin yıllık toplantısında sundu.

Dr. Feldman, A. Alfred Taubman Tıp Araştırma Enstitüsü direktörü, University of Michigan Sağlık Sistemi ALS Kliniği Araştırma Direktörüdür. Amerikan Nöroloji Derneği yeni başkanıdır. Neuralstem firmasında ücretsiz danışmanlığını yürütmektedir.

Dr Feldman yaptığı açıklamada, "Denemede on canlı denekten sekizinde alt ekstremite fonksiyon skorları aynı kaldı veya tedavi sonrası artış gösterdi" dedi. "On iki örneklem büyüklüğü ve izlem süresi herhangi bir sonuç çıkarmak için yeterli değildir. 2 denekte alt ekstremite fonksiyonu devam gösterdi, ama biz bizim yaklaşımımız güvenlik profili nedeniyle teşvik edilmektedir." diye yorumladı.

Neuralstem Yönetim Kurulu Başkanı ve Baş Bilimsel Görevlisi Karl Johe, "Bu deneme ALS intraspinal nakli güvenliği değerlendirmek üzere tasarlanmıştır. Tedavi edici etkisinin olup olmayacağını daha sonra öğreneceğiz. Tüm değerlendirmeler sonunda prosedürün güvenli olduğu kanıtlanmıştır. İlk 12 olguda cerrahi işlem veya hücreler ile ilgili herhangi bir ciddi yan etki olmadı. Bu nöral kök hücreler, tedavi vaadi sunan çok önemli bir ilk adımdır. "

Kaynak

26 Eylül 2011 Pazartesi

C9ORF72 MUTASYONU

Birbirinden bağımsız 2 çalışma grubu C9ORF7’ deki genetik mutasyonun Ailesel ALS, FTD ve ALS-FDT’nin en yaygın genetik nedeni olduğunu saptadı. Araştırmacılar ayrıca mutasyonun repeat expansion olarak adlandırılan DNA’nın expanded bölümü- sporadik ALS vakalarının önemli bir yüzdesinin nedeni olduğunu belirttiler.

Bu mutasyonun, Kuzey Amerika’da Ailesel ALS vakalarının yaklaşık %30’undan ve Sporadik ALS vakalarının yaklaşık %4’ünden sorumlu olduğu düşünülüyor.

Ailesel ALS tüm ALS vakalarının yaklaşık yüzde 5-10’u kadardır, diğer %90-%95’i Sporadik olarak oluşur; yani hastalığın ailesel geçmişi yoktur. ALS’li hastaların yaklaşık %50’sinin belli ölçüde bilişsel veya davranışsal bozukluğu vardır, fakat hastaların yaklaşık %15-25’i ALS-FTD kriterleri içerisindedir.

MDA başkan yardımcısı, C9ORF72 mutasyonunun ALS ve FTD araştırmalarında yeni bir ana unsuru temsil ettiğini ve bu mutasyonun saptanmasının araştırmacılara ALS hastalığı için bir yeni bir ipucu olduğunu ve araştırma ufku sağladığını belirtti.

C9ORF72 MUTASYONU

Yeni keşfedilmiş mutasyon repeat expansion mutasyonları diye adlandırılan mutasyon grubundadır. Repeat(tekrar) bir DNA sıralamasında/uzantısında çok kez ardarda oluşan bir nucleotid (DNA yapı taşları) zinciridir. Bir hata tekrarların/repeatlerin sayısını artırırsa repeat expansion oluşur. Kromozom 9 ilişkili ALS-FTD mutasyonu bir hexanucleotide repeat expansionudur. Bu durumda GGGGCC kodlu nucleotidler ALS, FTD veya ALS-FTD’lilerde her iki hastalığın birinden ya da ikisinden de etkilenmemiş kişilere oranla çok daha fazla tekrarlanır.
ALS olmayan kişilerde maksimum hexanucleotide tekrarı yaklaşık 20, ortalamada üç olarak görülür. ALS, FTD veya ALS-FTD’li kişilerdeki tekrarlanma sayıları tam belirlenmemiş olmasına rağmen, her iki çalışmadaki araştırmacıların bu sayının 700’le 1600 Aralığında olabileceğini öne sürdü. Son zamanlarda Ataxin2 genindeki repeat expansionun ALS’ ye yakalanma riskinde önemli bir etken olduğu belirtilmiş olmasına rağmen, bu çalışmalarda ilk kez repeat expansion mutasyonunun direkt ALS’ ye neden olduğu bulunmuştur. Diğer birçok hastalıkla bağlantılı olması nedeniyle, bu expansion mutasyonları birçok araştırmanın konusu olmuştur.

YENİ SONUÇLAR

Kimisi MDA destekli bilim insanları 2000 lerde ALS, FTD ve ALS-FDT’nin kromozom 9 Bölgesiyle ilişkili olduğunu açık bir şekilde araştırma sonuçlarında yayınladılar. Önceki çalışmalar da bu bölgedeki gen farklılıklarını/ değişkenliklerini hem ALS hem de FTD Sporadik türlerinle ilişkilendirdi. Fakat bu hastalıklara neden olan özel/ kesin genetik bozukluk/eksiklik şimdiye kadar bulunamamıştı.

İki grup da C9ORF72 mutasyonunun Ailesel ALS ve FTD’nin bilinen en genel/ortak nedeni olduğunu saptadı. Çalışmalardan elde edilen bilgi, C9ORF72 mutasyonunun Ailesel ALS’nin nedeni olan SOD1 gen mutasyonlarından iki kat, TARDBP veya TDP43, FUS; DPTN ve VCP genlerindeki mutasyonlardan üç kat daha yaygın olduğunu gösteriyor.
Nörolog Michael Benatar şöyle dedi: ‘’ Şimdiye kadar SOD1 deki mutasyonların Ailesel ALS’nin yaklaşık %20’sine ve bilinen ALS ilişkili tüm genlerdeki mutasyonların en fazla bir %10’a daha neden olduğunu biliyorduk. C9ORF72 deki mutasyonlar Ailesel ALS vakalarının %20-30’na neden oluyor.’’

Bu çalışmaya katkıda bulunmak için MDA finansal desteği alan Benatar şöyle devam etti: ‘’ Üstelik şimdi Ailesel ALS hastalarının çoğundaki-%50-60’ında- genetik (ALS) nedeni biliyoruz.

SPORADİK ALS ile BAĞLANTILAR

Benatar , ‘’ C9ORF72 mutasyonunun Sporadik ALS’nin nedeni olduğu Finlandiya’daki bu tür hastaların yaklaşık %20’sinde görülmüştür. Bu mutasyonların Amerika’daki Sporadik ALS’ye ne sıklıkla neden olup olmadığı bilinmiyor; fakat etkin bir araştırma için alan oluşturuyor’’ dedi.

Araştırma sonuçları, bu mutasyonun Kuzey Amerika’daki Sporadik ALS vakalarında yaklaşık %4 olarak hesaplanabileceğini gösterdi.

Benatar şöyle dedi: ‘’ Eğer, C9ORF72 deki bu mutasyon Sporadik ALS hastalarının önemli bir bölümünde etkense, artık ALS hastaları için çok sayıda yeni tedavi (geliştirme) yöntemleri de yolda demektir.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA

Nörolog Bryan Traynor, Kanada, Finlandiya, Almanya, İtalya, Hollanda, İngiltere ve Amerika’da bulunan büyük araştırmacı grubunu koordine etti. Traynor’ın grubu çalışmaları eş zamanlı olarak ilk önce Ailesel veya Sporadik ALS’li Finli, Hollandalı ve İngiliz hastalarda yürüttü. Grup sonra Avrupa kökenli Alman, İtalyan ve Kuzey Amerikalı Ailesel ALS hastalarını inceledi. Kanada ve Amerika’da bulunan 2. grup araştırmacılar arasında Ian R. Mackenzie ve Rosa Rademakers vardı. Bu grup Vancouver, BC, San Francisco ve Mayo kliniklerindeki (Minnesota ve Florida’daki) Ailesel FTD veya ALS hastalarını inceledi.

Kaynak: ALSA

25 Eylül 2011 Pazar

ALS Klinik çalışmalar 2011-2013


Phase III Interventional Drug Trials in ALS (US):

Stage III Trial of Ceftriaxone in ALS 
Enrolling
Multicenter
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT00349622
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00349622?term=ALS&recr=Open&rank=9


Phase III Study of Dexpramipexole for ALS: EMPOWER 
Active, not recruiting
Multicenter (Biogen Idec)
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT01281189 
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01281189?term=ALS&recr=Open&rank=210

Phase II Interventional Drug Trials in ALS (US):

Study of NP001 in subjects with ALS 
Enrolling
Multicenter (Neuraltus Pharmaceuticals, Inc)
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT01281631 
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01281631?term=ALS&recr=Open&rank=13


Study of CK-2017357 in Patients With ALS - Phase II 
Enrolling
Multicenter (Cytokinetics)
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT01378676
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01378676?term=Amyotrophic+Lateral+Sclerosis&recr=Open&rank=34


Safety and Efficacy Study of Creatine and Tamoxifen in Volunteers With Amyotrophic Lateral Sclerosis
Enrolling
Multicenter
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT01257581 
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01257581?term=ALS&recr=Open&rank=16 Trial of Safety and Efficacy of Rasagiline in Patients With Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)
Enrolling
Multi-center
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT01232738
  http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01232738?term=Trial+of+Safety+and+Efficacy+of+Rasagiline&rank=1
Tretinoin and Pioglitazone HCL Combination Therapy in ALS 
Enrolling
Phoenix Neurological Associates, LTD
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT00919555
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00919555?term=Amyotrophic+Lateral+Sclerosis&recr=Open&rank=29

Interventional Trials in Familial ALS (fALS) (US):

Isis-SOD1RX Antisense Treatment in Phase 1 Clinical Trial 
Enrolling
Multicenter (Isis Pharmaceuticals, Inc)
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT01041222
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01041222?term=Amyotrophic+Lateral+Sclerosis&recr=Open&rank=36 


Phase II/III Randomized, Placebo-controlled Trial of Arimoclomol in SOD1 Positive Familial Amyotrophic Lateral Sclerosis
Enrolling
Emory University
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT00706147
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00706147?term=ALS&recr=Open&rank=8


SOD1 Inhibition by Pyrimethamine in Familial Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)
Enrolling
Multicenter
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT01083667 
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01083667?term=Amyotrophic+Lateral+Sclerosis&recr=Open&rank=41

Other Interventional Trials (US):

Human Spinal Cord Derived Neural Stem Cell Transplantation for the Treatment of Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)
Active, not recruiting
Emory University
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT01348451
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01348451?term=Neuralstem+Study&rank=2
http://www.neurology.emory.edu/ALS/Stem%20Cell.html
High Fat/High Calorie Trial in Amyotrophic Lateral Sclerosis
Enrolling
Multi-center
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT00983983 
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00983983?term=Amyotrophic+Lateral+Sclerosis&recr=Open&rank=2


Safety and Tolerability of the Ketogenic Diet in Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)
Enrolling
John Hopkins University
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT01016522
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01016522?term=Amyotrophic+Lateral+Sclerosis&recr=Open&rank=40 


A Randomized Crossover Study of standard NIPPV and low expiratory pressure NIPPV in ALS patients 
Enrolling
University of Michigan
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT01154283 
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01154283?term=Amyotrophic+Lateral+Sclerosis&recr=Open&rank=47 


Effect of Noninvasive Ventilation on Lung Function in Amyotrophic Lateral Sclerosis
Enrolling
Columbia University
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT00537446
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00537446?term=Amyotrophic+Lateral+Sclerosis&recr=Open&rank=13


Safety Study of High Doses of Zinc in ALS Patients
Enrolling
Phoenix Neurological Associates, LTD
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT01259050 
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01259050?term=Amyotrophic+Lateral+Sclerosis&recr=Open&rank=53EEG-Based Brain-Computer Interface Project for Individuals With Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) (BCI)
Enrolling
Drexel University
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT00718458 
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00718458?term=ALS&recr=Open&rank=6 


Assessment of the Cyberlink Control System for Use by the Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) Patient
Enrolling
Drexel University
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT00718016
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00718016?term=ALS&recr=Open&rank=11


BrainGate2: Feasibility Study of an Intracortical Neural Interface System for Persons With Tetraplegia
Enrolling
Massachusetts General Hospital 
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT00912041 
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00912041?term=Amyotrophic+Lateral+Sclerosis&recr=Open&rank=52

Observational Research Studies in ALS (US):

ALS Gene Study
Enrolling
University of Massachusetts Medical Center
http://www.alsa.org/research/clinical-trials/als-gene-study.html


Familial Amyotrophic Lateral Sclerosis (FALS) Study
Enrolling
University of Miami
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT00136500
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00136500?term=Amyotrophic+Lateral+Sclerosis&recr=Open&rank=20


The Pre-Familial Amyotrophic Lateral Sclerosis (Pre-fALS) Study
Enrolling
University of Miami
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT00317616
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00317616?term=Amyotrophic+Lateral+Sclerosis&recr=Open&rank=21 


Genetics of ALS
Northwestern University
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT00821132 
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00821132?term=ALS&recr=Open&rank=1


Multicenter Study for the Validation of ALS Biomarkers (BIO_ALS-01)
Enrolling
Multicenter
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT00677768
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00677768?term=ALS&recr=Open&rank=2http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00677768?term=ALS&recr=Open&rank=2


Average Volume Assured Pressure Support (AVAPS) in ALS Patients with Nocturnal Hypoventilation: A Randomized Crossover Trial 
Enrolling
California Pacific Medical Center
http://www.alsa.org/research/clinical-management/avaps.html


Communication Study 
Enrolling
University of Washington
http://www.alsa.org/research/clinical-trials/communication-study-1.html


Development of Evidence-Based Practice Guidelines for Caregivers of Individuals with ALS and Cognitive Impairment: Pilot Study of an Educational Approac
Enrolling
Penn State University
http://www.alsa.org/research/clinical-management/practice-guidelines.html


External nutrition in ALS patients with Ventilatory Failure: minimizing the work of breathing 
Enrolling
University of Illinois Medical Center 
http://www.alsa.org/research/clinical-management/external-nutrition-in-als.html


Optimizing NIPPV Use for Patients with ALS: Pennsylvania Consortium 
Enrolling
Multicenter
http://www.alsa.org/research/clinical-management/optimizing-nippv.html


Noninvasive Examination of the Work of Breathing in Patients With Amyotrophic Lateral Sclerosis
Enrolling
Drexel University
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT00718003
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00718003?term=ALS&recr=Open&rank=7


Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) Tissue Donation Program
Enrolling
Drexel University
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT00716131 
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00716131?term=ALS&recr=Open&rank=12 


Non-Invasive Measurement of Gastrointestinal (GI) Motility in Patients With Amyotrophic Lateral Sclerosis
Enrolling
Drexel University
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT00714805  
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00714805?term=ALS&recr=Open&rank=15


Cortex Changes in Real/Imagined Movements in Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)
Recruiting Status: unknown
University of Michigan
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT00809224  
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00809224?term=Amyotrophic+Lateral+Sclerosis&recr=Open&rank=10


Assessment of Postural Orientation and Equilibrium In Early Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)
Enrolling
Carolinas Healthcare System
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT00956501  
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00956501?term=Amyotrophic+Lateral+Sclerosis&recr=Open&rank=31


Collection of Blood Samples for DNA in Motor Neuron Disease
Enrolling
National Institutes of Health
Clinicaltrials.gov Identifier: NCT00362362
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00362362?term=Collection+of+Blood+Samples+for+DNA+in+Motor+Neuron+Disease&rank=1


Kaynak 

23 Eylül 2011 Cuma

ALS'ye neden olan gen bulundu

İtalyan ve Amerikalı bilimadamları, Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına neden olan geni bularak, tedavi edilmeyi bekleyen yüzbinlerce hastaya umut verici bir araştırmaya imza attı.
 
Il Giornale gazetesinde yayımlanan habere göre, bilimadamları, 10 yıllık bir araştırmanın sonunda hastalığın nedeninin, "c9orf72" adlı genin mutasyonu olduğunu tespit etti
 
İtalya'daki Molinette ve Sant'Anna hastanelerinin moleküler genetik laboratuvarları, Roma Katolik Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar ve Cagliari Üniversitesi'nin ALS merkezinin işbirliğiyle ABD'deki Bethesda Ulusal Sağlık Enstütüleri laboratuvarlarında gerçekleştirilen araştırmaya göre, DNA diziliminde değişikliğe neden olan mutasyon, gerek sporadik gerekse ailesel ALS'nin de sorumlusu. Daha önce hastalığın en önemli nedeninin "Sod1" geni olduğunun düşünüldüğünü vurgulayan bilimadamları, bambaşka bir sonuca işaret eden keşiflerinin, bir tedavi yöntemi geliştirilmesi açısından "tarihi önem taşıdığını" söyledi.
Kaynak: Gazeteler
 
Yorum: 
 
Minik bir adım değil atılan. Genetik alanındaki keşifler, ALS (Amiyotrofik Lateral Skleroz - Motor Nöron Hastalığı) araştırmalarına da giderek artan bir ivmeyle hız kazandırıyor. ALS Hastalığı ile Genetik faktörlerin ilişkisi olduğu 1994 yılında SOD 1 gen mutasyonu tespit edilmesinden beri biliniyordu. Yine de ailesel olmayan ALS de genetik ilişki ortaya konulamamıştı. 2000 li yıllarda tdp43, fus, Kifap3, proteinleri ve son aylarda ubiquilin 2 proteini bulundu. Yapılan genetik çalışmalarda 9. Kromozomun ALS hastalığının baş zanlısı olduğu ortaya konmuştur. Bu kromozom üzerinde yer alan sorumlu genlerin keşfi ile hastalığın tüm biçimleri altında yatan kilit hücresel değişiklikler bilim adamları tarafından önemli ölçüde anlaşılmaya başlamıştır. 
Dr Alper Kaya 

Makalenin tamamını aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz: 


17 Eylül 2011 Cumartesi

Hastalık ve refakat izni


657 sayılı Devlet memurları kanunu
MADDE 105- (Değişik madde ve başlığı: 6111 - 13.2.2011 / m.107)
Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.
Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.
Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.
Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.
Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

11 Eylül 2011 Pazar

MALUL VE ENGELLİLERE ARAÇ TESLİMİNDE ÖTV

SİRKÜLER
Tarih/Sayı   : 20100502.029
Konu         : MALÜL VE ENGELLİLERİN ARAÇ ALIMINDA ÖTV İSTİSNASI UYGULANMASININ ŞARTLARI İLE İSTİSNADAN YARARLANILAN ARAÇLARIN SATIŞINDA VERGİ UYGULANMASI
Özet         : GTİP nun 87.03 pozisyonundaki motor silindir hacmi 1.600 cm3 ü aşmayan, 87.04 pozisyonundaki motor silindir hacmi 2.800 cm3 ü aşmayan ve 87.11 pozisyonundaki araçların Malul ve engellilere beş yılda bir defa ilk teslimi bazı şartlarla ÖTV den istisnadır. Bu şartlar,
—Sakatlık derecesi %90 ve üzerinde olan malul ve engelliler tarafından iktisap edilmesi,
—Sakatlık derecesi %90 ın altında olmasına rağmen, bizzat kullanma amacıyla sakatlığa uygun hareket ettirici tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından iktisap edilmesi,
—Yukarıdaki iki şart dâhilinde iktisap edildikten sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkaran malul ve engelliler tarafından yeniden iktisabında beş yıl şartı aranmaz.
              Bu sirkülerde bu araçların ilk iktisabında %90 oranında malul ve engelliler ile %90 oranının altında malul ve engelli olanlardan aranılacak belgeler, veraset yolu ile intikalinde ÖTV istisnası, beş yıl içinde tekrar satışının ÖTV ye tabi olduğu, Hareket ettirici tertibatın kapsamı, Otomatik vitesli araçlarda ÖTV istisnası, İstisnadan yararlanılan aracın hurdaya ayrılması konuları açıklanmıştır.


1. Konu:
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi kapsamında ilk iktisabı yapılacak araçlarda ÖTV istisnası uygulaması ile bu istisnadan yararlanılarak iktisabı yapılan araçların devrinde ÖTV yönünden oluşan tereddütlerin giderilmesine ilişkin açıklamalar, bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Konuyla İlgili Yasal Hüküm ve Düzenlemeler:
ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi ile bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;
a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,
b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,
c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bu bendin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin 7 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile değişik (7.2.1.) bölümünde yapılan açıklamalara göre, yukarıda sözü edilen araçların sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler tarafından ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanması için, bu kişilerin araçları kullanması şartı aranılmamakta ve özel tertibat yaptırılmasına da gerek bulunmamaktadır. İstisna uygulamasında, aracın ilk iktisabını yapacak olan kişinin sakatlık derecesinin % 90 veya daha fazla olduğuna dair yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporu aslı veya noter onaylı örneğini, araçların ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti yapanlar tarafından vergi dairesine verilecek 2A numaralı ÖTV beyannamesine eklenmesi yeterlidir.
Sakatlık derecesi % 90'ın altında olanların ise söz konusu istisnadan yararlanabilmesi için:
- Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkili sağlık kuruluşundan alınan sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneğinin,
- Aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneğinin,
- H sınıfı sürücü belgesinin fotokopisinin,
mükellef tarafından verilecek (2A) numaralı ÖTV beyannamesine eklenmesi gerekmektedir.
Kanunun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle maddede sayılan G.T.İ.P. numaralarında yer alan araçların hurdaya çıkarılmasında, hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından yeni bir aracın ilk iktisabında bu istisnadan yararlanması için, bu şekilde istisnadan yararlanmak isteyen malûl ve engellilerin istisnadan yararlanarak ilk iktisabını yaptığı araçla ilgili olarak bu aracın deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale geldiğini tevsik eden ekspertiz raporu ile "hurdaya çıkarılmıştır" damgası vurularak kayıt konulan tescil belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin araçların ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti yapanlar tarafından vergi dairesine verilecek 2A numaralı ÖTV beyannamesine eklenmesi yeterlidir.
Öte yandan Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5766 sayılı Kanun ile değişik 15 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendine göre, (II) sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olup, ilk iktisabında istisna uygulananların veraset yoluyla intikalleri hariç istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden bu tarihte ÖTV alınacağı, Kanunun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından, bu istisnadan yararlanılarak iktisap edilen kayıt ve tescile tabi araçların 5 yıldan fazla kullanılarak elden çıkarılması durumunda bu hükmün uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.
3. Uygulama Esasları:
Yukarıda belirtilen hükümlere göre, ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendinde sayılan araçların, malul ve engelliler tarafından ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulamasında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.
a)      Sakatlık Dereceleri
Sakatlık derecesi % 90'ın üzerinde olanlar için başka bir şart aranmaksızın, altında olanlar için ise "H" sınıfı sürücü belgesini haiz olunması ve araçta sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibatyaptırılması şartıyla istisna uygulanacaktır. Sakatlık derecesi % 90'ın altında olanlarda, bu şartları haiz olmak koşuluyla sakatlık derecesinin önemi bulunmamaktadır.
b)      Hareket Ettirici Tertibatın Kapsamı
Kanunun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendinin (b) alt bendi uygulamasında, hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunda sabitlenmiş bir şekilde özel tertibat yapılması gerekmekte olup, yapılan özel tertibatın kişinin sakatlığıyla uyumlu olması da yasal bir zorunluluktur. Sakatlık derecesi % 90'ın altında olanların gaz, fren, debriyaj pedalları ile vites kolunda sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırmaksızın kullanabilecek olduğu araçlar ile aracı hareket ettirici özel tertibat sayılmayan (direksiyona topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam silecek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması veya direksiyon simidine monte edilmesi vb.) tadilat yapılmak suretiyle kullanılabilecek olan araçların ilk iktisabında söz konusu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
c)      Otomatik Vitesli Araçlarda İstisna Uygulaması
Otomatik vitesli araçlar, başka bir tadilat olmaksızın özel tertibatlı araç olarak değerlendirilmemektedir. Buna göre otomatik vitesli araçların gaz veya fren pedalı ya da vites kolunda sakatlığa uygun olarak yaptırılan tadilatlar, hareket ettirici özel tertibat sayılacak ve sağ ayağındaki veya sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle bu şekilde otomatik vitesli araç kullanabilecek olanlar, bu araçları ilk iktisabında istisnadan yararlanabilecektir.
Anılan yasa hükmünün engellilerin sakatlıklarına göre ayrım yapılmasını öngören bir amaç gütmesi söz konusu olmayacağından, sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) sakatlığı olanlar için otomatik vitesin hareket ettirici özel tertibat olarak sayılması gerekmektedir. Buna göre, sağlık raporuna göre sadece sol alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul ve engellilerin "H" sınıfı sürücü belgesi olması halinde, başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli araçlarıilk iktisabında bu istisnadan yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Bu durumda sakatlık derecesi % 90'ın altında olup, sadece sol alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul ve engelliler için verilecek (2A) numaralı ÖTV beyannamesine, aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belge yerine aracın otomatik vitesli olduğuna dair "uygunluk belgesi" nin aslı veya noter onaylı örneği eklenecektir.
d)      İstisnadan Yararlanılan Araçların Satışı
Kanunun 15 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendine göre ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanan araçların istisnadan yararlananlar dışındaki üçüncü şahıslar tarafından (bağış, hibe veya satış şeklinde) iktisabında, adına kayıt ve tescil işlemi yapılan alıcı tarafından, araçların istisnadan yararlandığı ilk iktisabındaki matrah esas alınmak suretiyle, söz konusu aracı iktisap edenin kayıt ve tescil ettireceği tarihteki oran üzerinden ÖTV beyan edilmesi gerekmektedir. İstisnadan yararlanılarak ilk iktisabı yapılan aracın ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl geçmeden satılması sırasında Kanunun 15 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi uyarınca ÖTV ödenmiş olması, bu süre içinde ilk iktisabı yapılacak diğer bir araç için istisnadan yararlanmayı sağlamamaktadır. Ayrıca, istisnadan yararlanılarak iktisap edilen aracın ilk iktisabından itibaren 5 yıl geçtikten sonra, istisnadan yararlanan kişinin, Kanunun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi kapsamında iktisap edeceği bir başka araç için de ÖTV istisnası uygulanması mümkün olup, bu şekilde istisnadan yararlanılabilmesi için eldeki aracın satılmasına gerek bulunmamaktadır.
e)      Sağlık Kurulu Raporlarının Tarihi
Kanunun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendindeki istisnadan yararlanmak için, 29/6/2006 tarihli ve 2006/10660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede yayımlandığı 16/7/2006 tarihinden önce alınmış olan raporların, söz konusu Kararname eki "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak yenileneceğine dair ÖTV mevzuatında herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu tarihten önce usulüne uygun olarak düzenlenmiş olan sağlık kurulu raporları da ÖTV istisnası uygulamasında geçerli bulunmaktadır.
f)       Veraset Yoluyla Sadece İstisnadan Yararlanılan Aracın İntikal Etmesi
Muristen mirasçılara sadece bir aracın intikal etmiş olması, bundan başka mirasçılara intikal etmiş başka bir mal bulunmaması halinde, aracın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesinin, devralan mirasçı açısından (kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere) "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu işlemin, bir ivaz karşılığında yapılmasının satım, ivazsız olarak yapılmasının ise bağış olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde satım veya bağış olarak gerçekleşen devir işleminde Kanunun 15 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi kapsamında ÖTV uygulanması gerekecektir. Ancak muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekenin birden fazla mal veya haktan ibaret olması halinde, diğer mirasçıların lehine miras hakkından feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan aracın lehine feragat edilen mirasçıya intikalinin, "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda istisnadan yararlanılan aracın bu şekilde varise intikali ve murisin istisnadan yararlandığı tarihten itibaren 5 yıllık sürenin bitimine kadar varis adına kayıt ve tescilli kaldıktan sonra satışında da ÖTV uygulanmayacaktır.
g)      İstisnadan Yararlanılan Aracın Hurdaya Ayrılması
Kanunun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi kapsamında düzenlenen istisnadan yararlanılarak ilk iktisabı yapılan araçları, 5766 sayılı Kanunun 19/c maddesinin yürürlüğe girdiği 1/7/2008 tarihinden önce veya sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu hurdaya çıkaran malul ve engelliler, istisnadan yararlanılan aracın ilk iktisabından itibaren 5 yıl geçmemiş olsa dahi, 1/7/2008 tarihinden itibaren yeni bir aracı iktisap etmeleri halinde ÖTV istisnasından yararlanabileceklerdir.
Kaynak
FCC DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

1 Eylül 2011 Perşembe

"ALS nin nedeni bulundu" haberi ile ilgili olarak

Geçenlerde oldukça heyecan yaratan "Amyotrofik Lateral Skleroz'un (ALS) nedeni bulundu" haberi ile ilgili olarak şahsi görüşümü paylaşmak isterim.

Ubiquitin, hücre içindeki artık, gereksiz proteinlerin temizliği ile ilgili bir işaretleyici proteindir. Denature olmuş proteinleri işaretleyerek proteazom adlı bir protein kompleksi tarafından hidrolize edilmelerini sağlar. Kabaca bir benzetme yaparsak; normalde Ubiquitin, hücre içindeki çöpleri işaretler. Bu yayında bahsi geçen ubiquilin 2 ise ubiquitin benzeri bir proteindir ve ubiquitinle işaretlenmiş proteinlerin parçalanmasını düzenler. Bu araştırmada, sağlıklı bir hücre içi temizliği olabilmesi için gerekli olan ubiquilin proteinlerinin hatalı üretildiği ve hücre temizliği yapılamadığı için hücre yaşam süresinin kısaldığı tespit edilmistir. Daha önceki çalışmalar, ALS gibi nörodejeneratif hastalıklarda  TDP 43 proteininin hücre içinde biriktiğini göstermişlerdi.

Bu çalışma, biliminsanları için yeni bir tedavi hedefi olabilir.


Makalenin aslını indirmek için buraya tıklayınız

Solunum cihazı kalibrasyonu

IPAP :  Inspirium positive airway pressure (nefes alma basıncı)
EPAP: Expirium positive airway pressure (nefes verme basıncı)
BPM: Breath per minute (dakikada solunum sayısı)
TRIGGER TIME: Tetikleme süresi (spontan solunum durduğunda otomatik  tetikleme süresi)


Örnek değer:
IPAP :  16 cm h2O
EPAP: 6 cm h2O 
BPM: 12
TRIGGER TIME:
Toplam solunum süresinin 1/3 inspirium, 2/3 ekspiryum olarak kabul edilir.
Örneğin 12/dak solunum sayısı için;
İnspirium: 1.5 saniye (60/12*1/3)
Ekspiryum: 3.5 saniye
Tetikleme süresi : 5 saniye (spontan solunum durduğunda otomatik  tetikleme süresi)
Solunum cihazı kalibrasyonu mutlaka Göğüs hastalıkları Uzmanı tarafından yapılmalıdır!
Yukarıdaki rakamlar ortalama örnek değerlerdir. 

Bunlar da ilginizi çekebilir

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Blog Arşivi