17 Ekim 2012 Çarşamba

Neuralstem ALS de kök hücre çalışması faz I denemeleri ara verileri


Amerikan Nöroloji Derneği Başkanı Dr Feldman, kök hücre nakli yapılan 15 hastanın geçici verilerini sundu. Ağustos ayında tedavi uygulanan son hastanın, tedavi denemeleri altı ay sonra sona erecek. Dr Feldman, çalışmanın şimdiye kadar çok başarılı olduğunu söylüyor. “ Bu nöral kök hücre nakli ile, ALS tedavisinde bir paradigma değişimi keşfediyoruz. Deneme, intraspinal naklinin uygulanabilir ve iyi tolere olduğunu gösterdi. Denemenin bu aşamasında etkinliğini ölçmek güç olmasına rağmen, bir grup hastada hastalığın ilerleyişinin kesintiye uğradığı görülmektedir. Tedavi edici etkinliğini açıklamak için denemenin gelecek aşamalarına geçeceğiz.”

Neuralstem Yönetim Kurulu Başkanı Karl Johe, bu çalışmanın amacının, intraspinal naklinin güvenliği olduğunu göstermek olduğunu ve dünyada bir ilk olmasıyla da önemini vurguluyor. “Tüm değerlendirmelerin çalışmanın güvenli olduğunu gösterdiğini, ayrıca sürekli dönemde bazı hastalarda iyileştirme etkisi kanıtlarını da bulacaklarına inandıklarını belirtiyor. Şimdi, dozu artırmak ve daha etkili sonuçlar almak için çalışmayı ileriye götürmek ve geliştirmek gerektiğini söylüyor.

Deneme Hakkında : Neuralstem, nöral kök hücre ve ALS hastalarında intraspinal nakli güvenliğini denemek için 2010 yılı Ocak ayında 15 hastada 18 tedaviden oluşan denemenin Faz I aşamasını başlattı. İlk 12 hastaya omurganın bel bölgesine kök hücre nakledildi. Sonra deneme 3 hastaya omurganın boyun bölgesine de uygulandı. Son hastanın Ağustos 2012’de tedavi süreci başladı. Tüm denemelerde uygulanan kök hücre naklinden sonra altı ay beklemek gerekiyor.
Kaynak 

ALS/MNH Derneği 

9 Ekim 2012 Salı

ALS ve Spinal Müsküler Atrofi (SMA) arasında bağlantı bulundu


Cell Reports dergisinin 28. Sayısında yayınlanan çalışmada ALS ve diğer bir motor nöron hastalığı olan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) arasında moleküler düzeyde bir bağlantı olduğu açıklandı. Araştırma, Harvard Tıp Okulu, Hücre Biyoloji Profesörü Robin Reed liderliğinde yapıldı. Çalışma her iki hastalıkta da hastalığın sürecine yeni bir bakış açısı sunuyor. ALS yetişkinleri, SMA çocukları etkileyen bir hastalık. Her ikisi de kas ve hareketleri kontrol eden motor nöron hücrelerinin ölümüne sebep oluyor. ALS’nin sebeplerinden biri FUS adlı genin mutasyona uğraması, SMA’nın sebebi de SMN adlı genin mutasyona uğraması. Bu yeni çalışmada; Amerika’dan, İngiltere’den, Çin’den bilim adamları FUS ve SMN proteinlerinin etkileşimlerini araştırdılar. Her iki proteinin de fiziksel olarak hücre çekirdeğine bağlantılı olduklarını buldular. Bu buluş, ALS ve SMA ile ilgili proteinlerin etkileşimde olduğunun ilk göstergesidir. Bulgu, bu yolun her iki hastalıkta da bozulmuş olabileceğini düşündürmektedir. Uluslar arası ALS Birliği’nin Baş Bilim Adamı Lucie Bruijn’e göre, bu yeni bulgu ALS’nin hem de motor nöron dejenerasyonunun nedenlerinin anlaşılmasını hızlandırmaya yardımcı olacak.

ALS/MNH Derneği 

Kaynak: ALSA 

3 Ekim 2012 Çarşamba

EPHA4 inhibisyonu ALS’de nörodejenerasyondan koruyor


Motor nöronlarda progresif dejenerasyon ile karakterize Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), en sık rastlanılan, tedavisi olmayan nöromuskuler hastalıklardan birisidir . Yalnızca, yaşam süresini bir miktar uzatan riluzole tedavisi, kabul görmektedir.  Nature Medicine kapsamında yapılan bir çalışma, ephrin tip A reseptör 4 (EPHA4)’ün ALS’de motor nöron dejenerasyonunu ve hastalığın ilerleyişini hafifletebildiğini göstermekte, EPA4 inhibisyonunun tedavi seçeneği olarak geliştirilebileceğini düşündürmektedir.

ALS hastalarının yaşam süreleri ortalama 3-5 yıl olmasına rağmen, hastalar arasında hastalığın başlangıç ve gelişim yaşı önemli ölçüde değişkenlik gösterebilir. Bu gözleme dayanarak, Robberecht ve arkadaşları, potansiyel genetik değişim faktörlerini araştırdılar.  Araştırma, zebra balıklarında yapıldı. İnsanlarınkiyle homolog olan zebra balığı EPHA4 inhibisyonunun, koruyucu olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar daha sonra ALS’nin genetik ve farmakolojik olarak inhibe edildiği EPHA4’ün fare modelindeki etkilerini araştırdılar. ALS’li fare modelinde, EPHA4’ün genetik olarak silinmesi, yaşam süresini arttırdı ve hastalık başlangıcından sonra motor nöron bozulmasını yavaşlattı. Yine ALS’li benzer bir rat modelinde de EPHA4 bloke eden bir peptidin intraserebroventriküler uygulanması, hastalığın başlangıcını yavaşlatarak yaşam süresini arttırdı.

Büyük motor nöronlar, ALS’de dejenerasyona daha yatkındır. Buna paralel olarak ALS’li fare modelinde EPHA4 ekspresyonu büyük motor nöronlarda küçüklere kıyasla daha fazlaydı ve EPHA4 delesyonunun koruyucu etkisi büyük motor nöronlarda daha belirgindi. Ayrıca, EPHA4 ekspresyonunun daha yüksek düzeyleri, siyatik sinir aksotomisi sonrasında re-innervasyonu engelledi. Bu gözlemler, EPHA4’ün motor nöronların re-innervasyon kapasitesinde belirleyici olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar ayrıca hastalarda ALS ile EPHA4 arasındaki bağlantıyı da araştırdı. Daha düşük EPHA4 ekspresyonu hastalığın daha geç başlaması ile ilişkilendirildi.

Bu bulgulara göre, ALS’li hastalarda azalan EPHA4 ekspresyonu hastalık şiddetini azaltmakta ve hastalığın başlangıcını geciktirerek yaşam süresini arttırmaktadır. Yöntemin olası yan etkilerinin araştırılması gerekmektedir.

Ayrıca araştırıcılar, alternatif bir ALS’li zebra balığı modeli ile bir spinal muskuler atrofili zebra balığı modelinde inhibe olan EPHA4 ekspresyonunun aksonopatiden koruduğunu bulmuşlardır, bu durum hedeflenen EPHA4’ün koruyucu etkisinin nörodejenerasyondan bağımsız olduğunu öne çıkarmaktadır.

Mariam Faruqi
Çeviren: Dr. Nihan ALTINSOY DUYGUKaynak:

Van Hoecke, A. et al. EPHA4 is a disease modifier of amyotrophic lateral sclerosis in animal models and in humans.
Nature Med. 18, 1418–1422 (2012)
2 Ekim 2012 Salı

Ağustos - Eylül 2012 ALS araştırmaları

ALS Association Resmî Sitesinde 2 aylık ALS araştırmaları derlemesi yayınlanıyor. İlgilenenler için sadece link vermek durumundayım.  Hızlı yazamadığım için artık tercüme yazıları bloguma ekleyemiyorum. Tercüme eden olursa burada memnuniyetle yayınlarım.
ALS Research Journal News - August/September 2012

Bunlar da ilginizi çekebilir

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Blog Arşivi